top of page

Dankzij onze georganiseerde aanpak en uitgebreid machinemark leveren we professioneel werk.

Algemene grondwerken

  • Delven van funderingen en bouwputten

  • Leveren en plaatsen van septische en regenputten, zuiveringsinstallaties, mazouttanks, en olie en vet afscheiders

  • Aanleg van dijken en bermen

Omgevingswerken

  • Aanleg van opritten en parkings

  • Uitvoeren grondwerken rond woningen

Waterwerken

  • Graven van beken en vijvers

  • Baggeren van grachten en vijvers

  • Oeverversterkingswerken

  • Rioleringswerken

Nivelleringswerken

  • Nivelleren van landbouwgronden en loodsen met laserapparatuur

bottom of page